Henk ter Wee, bestuurder IRIS

"Wij bieden onderwijs en kinderopvang aan, op basis van onze christelijke identiteit. We zijn daarbij betrokken bij de kinderen en bij elkaar. Ons ultieme doel daarbij is dat leerlingen onze scholen verlaten als wijze wereldburgers in wording,” aldus Henk ter Wee, bestuurder van IRIS. “Een wijze wereldburger vindt zijn weg in de (toekomstige) maatschappij. Kinderen leren hoe ze in de samenleving kunnen functioneren (cognitief en sociaal-emotioneel). 

Het begrip 'wijs' sluit aan bij wat de Bijbel ons daarover leert, bijvoorbeeld in Spreuken: ‘Want het is de HEER die wijsheid schenkt, Zijn woorden bieden kennis en inzicht.’ Vanuit die bron, die sterk raakt aan het ‘zijn’ van IRIS, leren we kinderen om wijs te worden. Wijs worden is een proces. Op onze scholen leggen we daarvoor een goede basis."

De wijze wereldburger

  • vertrouwen: op God, jezelf en de ander;
  • verantwoordelijkheid willen dragen en laten zien;
  • onderzoeken en nieuwsgierig zijn;
  • positief bijdragen aan je omgeving.

Wij bieden onze
medewerkers leer- en
ontwikkelmogelijkheden