Nieuws

Doorzoek de site

images/headervolg.jpg

Vertrouwen, verantwoorden, onderzoeken en positief bijdragen. Op deze aspecten speelt christelijke schoolvereniging IRIS in om van de leerlingen wijze wereldburgers te maken. 

‘Want het gaat bij basisonderwijs om veel meer dan alleen vaardigheden als taal en rekenen’, zeggen bestuurders Friso Kingma en Gerard Wolters. Met de uitreiking van een vergrootglas, een poster en een lesbrief werd deze week onder begeleiding van robot Iris de eerste stap gezet.

 ‘Ieder kind heeft het in zich om een wijze wereldburger te worden’, zegt directeur Gradus van Assen van de Koningin Emmaschool in Kampen. En dat is goed te merken aan de nieuwsgierige en aandachtige betrokkenheid, waarmee de kinderen van juf Brenda Dekker uit groep 6 en 7. Voorzitter Friso Kingma en bestuurslid Gerard Wolters van IRIS, de vereniging voor christelijk onderwijs in Kampen reiken daar het eerste vergrootglas uit, samen met een poster en een lesbrief. Zij worden bijgestaan door robot Iris, die met groot gejuich door de kinderen wordt begroet. De robot legt uit wat een wijze wereldburger is, en uiteindelijk danst ze met de hele klas op Oppa Gangnam Style. Uiteindelijk ontvangen alle veertien scholen van IRIS een poster en een lesbrief, en alle leerlingen een vergrootglas.

 Leerlingen Iris krijgt het eerste vergrootglas uitgereikt van ‘Meester Friso’. ‘Leuk!’ zegt ze. ‘Je kan ermee onderzoeken, dat vind ik interessant. Later zou ik wel onderzoeker willen worden.’ Het is precies de houding die leerkracht Brenda Dekker voor ogen heeft bij de ontwikkeling van de leerlingen naar Wijze Wereldburgers. ‘Ik leer de kinderen na te denken, op onderzoek uit te gaan en te ontdekken. “Wat vind je daar nu eigenlijk van”, is een vraag die ik veelvuldig gebruik. De nieuwe lesbrief geeft me belangrijke handvatten om dieper op de dingen in te gaan. Ik ben er heel blij mee.’

 De nieuwe strategie past ook bij het beleid van Gradus van Assen. ‘We leren de kinderen al onderzoekende. Bijvoorbeeld hoe zandheuvels in de ijstijd zijn ontstaan, door ijsklontjes al schuivend in een bak zand te laten smelten. Ze volgen een kanjertraining om hun sociale vaardigheden goed te ontwikkelen. De crux bij de ontwikkeling tot een wijze wereldburger zit hem niet in de cognitieve vaardigheden, maar in de houding van alle dag: het gaat erom dat de kinderen uiteindelijk gaan doen wat ze in de lessen leren. Het is mooi dat dit soort onderwijs nu meer handen en voeten krijgt.’

 ‘Een kind dat vertrouwen geeft en krijgt, verantwoordelijkheid toont, nieuwsgierig is en blijft en positief wil bijdragen aan de maatschappij en de schepping, is het ultieme doel van IRIS’, legt voorzitter van het College van Bestuur Friso Kingma uit. ‘Het staat niet alleen op papier, het zit ook echt in onszelf. We willen genoemde principes zichtbaar maken en met z’n allen naar het wijze wereldburgerschap toewerken.’