Nieuws

Doorzoek de site

images/headervolg.jpg

IRIS en Ichthus intensiveren samenwerking in het belang van de leerlingen
Samen op weg om de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs te versoepelen

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is groot. Leerlingen hebben veel tijd nodig om te wennen en vooral kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen in een gat vallen. Het Ichthus College en IRIS, vereniging voor christelijk onderwijs in Kampen, willen hierin verandering brengen. Om een doorlopende, vloeiende leerlijn voor kinderen van 10 tot 14 jaar te creëren, intensiveren zij hun samenwerking. Maandag 27 september is tijdens een geslaagde bijeenkomst van betrokken directeuren, teamleiders, docenten en leerkrachten de aanzet gegeven.

‘De leerling is gekend’. Met dat thema werken IRIS en het Ichthus College al langer samen. Zo kunnen groep 8-leerlingen elke vrijdag lessen techniek, maatschappij en cultuur en sport in het voortgezet onderwijs volgen. Docenten en leerkrachten gaan bij elkaar op bezoek. Leerkrachten van groep 8 volgen de ontwikkelingen van hun leerlingen in leerjaar 1, en de leerlingen met ondersteuningsbehoeften worden goed begeleid bij de overgang naar het VO. ‘Maar we willen meer doen om de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen’, zeggen rector Germien Kamphorst van het Ichthus College en voorzitter Friso Kingma van het College van Bestuur van IRIS.

Wereldburgerschap
De gezamenlijke basis ligt er. Beide organisaties werken vanuit een christelijke levensvisie aan wereldburgerschap. ‘Daarbij gaat het om vertrouwen op God, jezelf en je naaste’, legt Friso uit tijdens de opening van de middag in de Stadsgehoorzaal in Kampen. ‘En om verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en anderen. Ook een onderzoekende houding en een positieve bijdrage willen leveren aan de samenleving, zijn belangrijke principes waaraan dagelijks gewerkt wordt op onze scholen.’ Germien legt uit wat de wens is. ‘Leerlingen van Iris komen bij ons binnen met allerlei competenties en vaardigheden. Wat zou het mooi zijn als wij daarop door kunnen gaan, zodat we ze optimaal de gelegenheid kunnen geven hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en ze goed voor te bereiden op hun toekomst. Daarvoor is het nodig dat de leerlingen worden gekend, dat wij in het voortgezet onderwijs de kennis over de kinderen kunnen gebruiken die in het basisonderwijs in acht jaar tijd is opgebouwd. Dat betekent dat zowel het basis- als het voortgezet onderwijs gezamenlijk de leerling van hun 10e tot hun 14e jaar kent en volgt. Vanmiddag gaan we praten over hoe we gezamenlijk deze fase vorm kunnen geven.’

Snaar geraakt
Rector Germien en voorzitter van het CvB Friso zijn blij verrast door het enthousiasme en de ideeën. ‘Het is geweldig hoe er met elkaar gesproken is’, zegt Germien. ‘Er zijn vandaag mooie ideeën en contacten ontstaan en dat is goed, want we kunnen zoveel van elkaar leren, in het belang van het kind.’ Friso beaamt. ‘De energie spatte eraf, ik ben uitermate enthousiast. Er ligt nu een hele goede basis. Met name het uitwisselingsprincipe is een van de eerste punten die we gaan oppakken: letterlijk bij elkaar op bezoek. We hadden bestuurlijk wel allemaal ideeën, maar het is fantastisch om te ontdekken dat die ook opgepakt worden. We hebben als het ware een snaar geraakt.’