Doorzoek de site

images/headervolg.jpg

De scholen en kinderopvang gaan dicht, maar onderwijs gaat verder 

Kinderen mogen vanaf 16 maart niet meer naar school of de kinderopvang komen. Dit is uiteraard ongelooflijk vervelend voor de kinderen, maar zeker ook voor ouders en verzorgers. IRIS onderwijs en Opvang wil proberen het onderwijsproces en de opvang voor de kinderen zo goed als mogelijk te continueren door het realiseren van onderwijs op afstand. Dit kan door het maken van leerpakketten per kind of de toegang naar digitale leeromgevingen waarbij kinderen thuis kunnen inloggen. 

 

Opvang voor kinderen 

De overheid heeft scholen opgeroepen om kinderen van ouders die in vitale beroepen werken, daar waar nodig en mogelijk op te vangen. Werken ouders/verzorgers in functies die de overheid heeft aangemerkt als vitaal (RIVM) en heeft u echt geen oppasmogelijkheden dan wordt voor een eerste opvang gezorgd. Dit kan op een andere school georganiseerd worden dan waar uw kind normaal naar toegaat. We vragen daar uw begrip voor. 

 

Annuleren/opschorten van alle bijeenkomsten, gesprekken 

In verband met het zo veel als mogelijk vermijden van sociale contacten, komen alle bijeenkomsten op school en/of gesprekken met medewerkers voorlopig te vervallen. Eventuele vragen kunnen per mail worden gesteld. 

 

Hoe wordt u verder op de hoogte gehouden 

Het college van bestuur staat in contact met de overheid, GGD en andere schoolbesturen. Zodra zich ontwikkelingen voordoen die van algemeen belang zijn worden die in eerste instantie aan alle medewerkersen ouders/verzorgers gemeld. Vervolgens zijn ze te lezen op deze website. Voor vragen is de schooldirecteur het eerste aanspreekpunt. 

 

Als IRIS Onderwijs en Opvang proberen we al het mogelijke te doen om het onderwijs aan uw kind vorm te geven. Daar doen we ons uiterste best voor. 

 

 

College van bestuur 
IRIS, Onderwijs en Opvang, 

 

Henk ter Wee 

Gerard Wolters