Leden

Doorzoek de site

images/headervolg.jpg

Lidmaatschap

Ouders die hun kinderen hebben aangemeld bij één van de scholen van IRIS, kunnen lid worden van de vereniging.  Voorwaarde is dat zij instemmen met de grondslag van de vereniging. Die luidt als volgt:
"De vereniging heeft de Bijbel als Gods woord tot grondslag, mede uitgesproken in het belijden der kerk. Daarin is Jezus Christus de weg tot heil. Hij geeft ons het grote gebod: God liefhebben en de naaste als onszelf. Dit alles is voor ons inspiratie en richtlijn voor opvoeding en onderwijs".
De kosten bedragen 6 euro per persoon per jaar (via automatische incasso). Kiest u voor betaling per acceptgiro, dan bedragen de kosten 7 euro per jaar.
 
 

Ledenvergadering 

Overeenkomstig onze statuten houdt schoolvereniging IRIS minimaal een maal per jaar een Algemene Ledenvergadering (ALV). De eerst volgende ALV staat gepland op 16 juni 2016. Te zijnder tijd ontvangen de leden daarvoor een uitnodiging. 
 

Downloads