Organisatie

Doorzoek de site

images/headervolg.jpg
IRIS, stichting voor christelijk onderwijs, is als vereniging ontstaan op 1 augustus 1998 en sinds 2 januari 2019 een stichting. De RvT is belast met het toezicht houden op het beleid en de uitvoering van het beleid, zoals dat door het college van bestuur (CvB) wordt uitgevoerd. Met vragen of opmerkingen gericht aan de RvT kunt u terecht bij ons secretariaat, waar men u graag te woord staat. Het correspondentieadres is: IRIS, stichting voor Christelijk Onderwijs, Postbus 1014, 8260 BA Kampen. Telefoonnummer 038 33 33 898. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 

Raad van toezicht (RvT)

De raad van toezicht bestaat uit
  • Jan Marskamp (voorzitter)
  • Cor Wursten
  • Gerrit Wielink
  • Jeanet Vroom-Kasper
  • Gerald Kreder

 

College van bestuur (CvB)

Het CvB vormt het bevoegd gezag binnen de stichting, stelt het beleid op en is verantwoordelijk voor de uitvoering van dat beleid. Dit doet zij in nauwe samenwerking met het directeurenoverleg. Het directeurenoverleg vormt het besturend hart van de stichting. Het overleg bestaat uit het CvB en alle schooldirecteuren. Elke school kent een schooldirecteur die integraal verantwoordelijk is voor zijn / haar school. Afhankelijk van de grootte van de school wordt de directeur ondersteund door een adjunct en/of een managementteam, dat bestaat uit de intern begeleider en de bouwcoördinatoren. De stichting kent twee formele medezeggenschapsorganen. Elke school kent een eigen medezeggenschapsraad (MR). De Gemeenschappeljke Medezeggenschapsraad (GMR) functioneert op stichtingsniveau. Daarnaast kennen enkele scholen een Schooladviesgroep (SAG) en een activiteiten- of oudercommissie. Deze commissies hebben een informeel karakter.
 

Scholen

Elke school staat onder leiding van een directeur. Afhankelijk van de schoolgrootte en organisatie wordt de directeur ondersteund door een managementteam. De directeur is verantwoordelijk voor het onderwijskundig en financieel beleid op schoolniveau. Elke school beschikt over een MR en een aantal over een schooladviesgroep. Deze raden hebben tot taak de directeur te adviseren over allerlei schoolzaken.
 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Sinds 19 juni 2001 kent de stichting een GMR. Deze raad bestaat uit 14 ouders en personeelsleden van alle scholen en brengt advies uit over beleidszaken die niet speciaal betrekking hebben op één school, maar IRIS-breed. Er wordt gewerkt volgens vastgestelde reglementen. De GMR vergadert 5 maal per jaar. Als regel komt het college van bestuur het beleid in de GMR toelichten. Het postadres voor de GMR is: IRIS GMR, postbus 1014, 8260 BA Kampen.