Doorzoek de site

IRIS Kampen heeft een nieuw uiterlijk. Welkom op onze vernieuwde site.
images/header04.jpg
 

Werken bij IRIS
professioneel en betrokken

Werken bij een fitte en energieke organisatie.
Vacatures

Informatie rondom het Coronavirus

We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt m.b.t. onderwijs en opvang in deze onzekere tijden. Voor actuele algemene informatie verwijzen wij u door naar de website van de Rijksoverheid. Voor informatie over de manier waarop uw school omgaat met de coronacrisis, kunt u contact opnemen met uw school.

Wilt u meer informatie over hoe IRIS Opvang tijdens de coronacrisis de (nood)opvang organiseert? Raadpleeg dan www.irisopvang.nl. Op de FAQ-pagina op deze site vindt u antwoord op veelgestelde vragen.

Al een aantal jaren werken het Ichtus College en stichting IRIS Onderwijs & Opvang samen binnen het project van de Overbrugging. De Overbrugging is een werkgroep die zich tot doel heeft gesteld de overgang van de basisscholen en het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen. 

Schooljaar 2022-2023 gaat een aantal ambassedeurs van IRIS en het Ichtus College in de bovenbouw van de basisschool aan de slag met het leren leren en de oriëntatie op het voorgezet onderwijs. De kinderen van de basisschool gebruiken daarij de agenda die door de Overbrugging zelf is ontwikkeld. De agenda is vorm gegeven door Annelinde Holwerda. Het helpt de kinderen inzicht te geven in het plannen van toetsen en het leren leren. 

Onlangs werden de eerste agenda's officieel uitgedeeld door de stuurgroepleden van de Overbrugging aan de leerlingen van groep 8 van de Willem van Oranjeschool. Indy Kolk mocht als eerste de agenda in ontvangst nemen. 

Binnen het voortgezet onderwijs zijn er ook ambassadeurs aan de slag om met de docenten activiteiten te ontwikkelen op het gebied van lezen die aansluiten bij de werkwijze van de basisscholen. De openbare bibliotheek van Kampen is daar ook nauw bij betrokken. IRIS is staat voor kwalitatief hedendaags en ondernemend basisonderwijs op christelijke grondslag.